Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilAktuelle høringerpilHøring af Sundhedsberedskabsplan

Høring af Sundhedsberedskabsplan

Region Syddanmark sender hermed forslag til sundhedsberedskabsplan i Region Syddanmark til høring/rådgivning jf. § 11 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

I bedes venligst sende høringssvar til Region Syddanmark senest den 14. oktober 2021 kl. 10.00 elektronisk.

Sundhedsberedskabsplanen er en kombineret sundhedsberedskabs- og beredskabsplan.

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsnets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne for udvidelse og omstilling tager udgangspunkt i det daglige beredskab.

Planen er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning på beredskabsområdet, nationale og lokale risiko- og sårbarhedsvurderinger samt Sundhedsstyrelsens vejledning i planlægning af sundhedsberedskab. Der er et arbejde i gang med at udarbejde delplaner med tilhørende procedurer, instrukser og actionscards specifikt rettet mod håndtering af konkrete hændelsestyper.

Forslag til sundhedsberedskabsplan er udarbejdet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra sygehusenhederne og koncern IT. Styregruppen har den præhospitale chef som formand.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 26. august 2021 til 14. oktober 2021.

Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag den 14. oktober 2021 kl. 10.00. 

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til Sundhedsberedskabsplanen her (åbner nyt vindue)

Se indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort. 

Se indkomne høringssvar.

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Høringsliste: 

Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan 2021

 • Sundhedsstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Beredskabsstyrelsen
 • Kommunerne i Region Syddanmark
 • Region Midtjylland og Region Sjælland
 • Politikredsene i Region Syddanmark
 • Redningsberedskaberne i Region Syddanmark
 • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark (PLO-Region Syddanmark)
 • Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg (SUPU)
 • Landsdelsregion Vest (Forsvaret)
 • 3F, att. Reddernes Udviklingssekretariat (RUS)
 • FOA

Spørgsmål til høringsmaterialet

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

AC-fuldmægtig Morten Hestbech
Sundhedsplanlægning
Region Syddanmark
Mail: mhe@rsyd.dk
Tlf.: 29 20 14 17

AC-fuldmægtig Martin Grum-Nymann
Sundhedsplanlægning
Region Syddanmark
Mail: mgn@rsyd.dk
Tlf.: 21 57 05 54 

 


Siden er sidst opdateret 26-8-2021
IT/Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring