Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilAktuelle høringerpilHøring af Region Syddanmarks nye fødeplan 2021

Høring af Region Syddanmarks nye fødeplan 2021

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til en ny fødeplan, som nu sendes i høring i perioden 24. august – 22. oktober 2021.

Udkast til Region Syddanmarks nye fødeplan indeholder en overordnet vision om, at ”Region Syddanmarks leverer en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn, samt styrker familierne til en god start på livet.”

Med afsæt i ovenstående vision og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Danske Regioners udspil ”Godt fra Start”, er der identificeret syv indsatsområder, som det foreslås, at Region Syddanmark skal have særlig opmærksomhed på i de kommende år. Indsatsområderne er:

  • Medinddragelse og samarbejde med familien
  • Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv
  • Lighed i sundhed
  • Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger
  • Monitorering, udvikling og forskning
  • Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering
  • Kapacitet og organisering

Indsatsområderne er overordnede og gældende på tværs af almen praksis, kommuner og regionen. Til hvert indsatsområde er beskrevet en række anbefalinger, som skal realiseres i løbet af planperioden i et samspil mellem fagpersoner og ledelsesniveauet på sygehusene. Indsatsområderne og anbefalingerne dertil kan læses i vedlagte udkast til ny fødeplan.

Udover at beskrive indsatsområder for den kommende planperiode beskriver fødeplanen også de lovgivningsmæssige forhold inden for svangreomsorgen samt de tilbud der er i svangreomsorgen i regi af almen praksis, kommunerne og sygehusene.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Du kan afgive dit høringssvar her på hjemmesiden.

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 24. august 2021 til 22. oktober 2021.

Sidste frist for at afgive høringssvar er fredag den 22. oktober 2021.

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til Region Syddanmarks nye fødeplan (åbner nyt vindue)

Se indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort. 

Se indkomne høringssvar.

 

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Spørgsmål til høringsmaterialet

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

Kirsten Frost Lorenzen
AC-medarbejder
Sundhedsplanlægning
Region Syddanmark
Mail: kfl@rsyd.dk
Tlf.: 21 59 81 52

Malene Jeppesen
AC-fuldmægtig
Sundhedsplanlægning
Region Syddanmark
E-mail: mjep@rsyd.dk
Direkte: 76 63 14 31

 


Siden er sidst opdateret 25-8-2021
IT/Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring