Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilRegionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020

Regionsrådet har på mødet den 21. juni 2021 vedtaget Råstofplan 2020 for Region Syddanmark. Råstofplanen fastsætter rammerne for indvinding af og forsyning med råstoffer i Region Syddanmark.

Råstofplanen har været annonceret offentligt i 4 uger i perioden 22. juni til 20. juli 2021.

Råstofplanen med tilhørende kort og miljørapporter er samlet på denne hjemmeside (åbner ny side). På denne side finder du også de indkomne bemærkninger fra høringen af forslag til Råstofplan 2020 og et høringsnotat med regionsrådets bemærkninger til disse.

Ikrafttrædelse

Råstofplan 2020 er trådt i kraft ved klagefristens udløbet.  
Klager over regionsrådets vedtagelse af råstofplanen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Du kan ikke længere klage over afgørelsen

Regionsrådets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt.

Fristen for at klage var tirsdag 20. juli 2021. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til råstofplanen eller muligheden for at klage er du velkommen til at kontakte Klima og Ressourcer på email raastofplan@rsyd.dk eller telefon 7663 1917. 


Siden er sidst opdateret 21-7-2021

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring