Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilOffentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev i Aabenraa Kommune.

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev i Aabenraa Kommune.

A/S Carl Matzens Teglværker har søgt om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødler på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev i Aabenraa Kommune.

Der har været indvundet rødler i området siden sidst i 1980´erne.

 

Regionen har vurderet, at ansøgningen er omfattet af § 15, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 vedr. miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Begrundelsen er, at det ansøgte areal er beliggende uden for udlagte graveområder i Region Syddanmarks Råstofplan 2016, samtidig med at der søges om tilladelse til indvinding ud over 10 år.

 

Carl Matzens Teglværker A/S har derfor udarbejdet miljøkonsekvensrapport, som beskriver konsekvenserne af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø. Regionen har samtidig udarbejdet et udkast til tilladelse til råstofindvinding.

Rapporten inkl. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding samt udkastet til tilladelse har været politisk behandlet i regionens Miljøudvalg den 19. november 2020. Udvalget har på mødet godkendt, at rapport, ansøgning og udkast til tilladelse kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Høringen løber fra 19. november 2020 til og med torsdag den 14. januar 2021.

 

Følgebrev (pdf 0,4 mb)

Ansøgning om tilladelse til forlængelse af tilladelse (pdf 8,3 mb)

Tillæg til ansøgning (0,1 mb)

Miljøkonsekvensrapport (pdf 4,6 mb)

Udkast til tilladelse (pdf 1,8 mb)

 


Siden er sidst opdateret 19-11-2020

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring