Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilForslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2021

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2021

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2021. En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2021.

Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

Forslaget er udarbejdet på grundlag af principperne i delstrategien ”Rent vand og jord i Region Syddanmark”. Her har grundvandet højeste prioritet, og målet er at opnå ’mest godt grundvand for pengene’. Fokus er også på indeklimaproblemer i boliger og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til at hindre direkte kontakt med forurenet jord.

I perioden 2021 til 2022 har Miljøstyrelsen afsat 5,5 mio. kr. pr. år til at Region Syddanmark kan udføre undersøgelser af yderligere ca. 100 udpegede grunde, der kan udgøre en risiko for overfladevand. Pengene er øremærket og kan derfor ikke indgå som en del af den overordnede prioritering. Indsatsen efter 2022 er endnu ikke fastsat, men forventes at omfatte undersøgelser og oprensninger på de grunde, som udgør en reel risiko for vandløb, søer og hav. Indsatsen skal være afsluttet i 2027 ifølge Vandrammedirektivet.

Forslaget omfatter 66 nye videregående indsatser efter følgende fordeling:

Grundvand

 • 36 videregående undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger med højmobile stoffer samt pesticider i sårbare grundvandsområder*. 21 af disse er lossepladser
 • 3 videregående undersøgelser af højt prioriteret forurening med højmobile stoffer, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand
 • 2 oprensninger pga. forurening med højmobile stoffer

Grundvand / Indeklima

 • 1 videregående undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler og benzen, der udgør en risiko for indeklimaet i boligen og for betydningsfuldt grundvand

Grundvand / indeklima / kontakt

 • 1 videregående undersøgelse af en losseplads med risiko for værdifuldt grundvand, indeklima og kontakt

Grundvand / Kontaktrisiko

 • 2 videregående undersøgelser af lossepladser, med risiko for kontakt og betydningsfuldt grundvand

Grundvand / overfladevand

 • 3 videregående undersøgelser med risiko for betydningsfuldt grundvand og overfladevand. Heraf to lossepladser

Indeklima

 • 2 videregående undersøgelser, hvor et højt indhold af flygtige stoffer udgør en risiko for indeklimaet i boliger
 • 2 afværgetiltag pga. for højt niveau af flygtige stoffer i indeklimaet i boliger

 Kontaktrisiko

 •  2 videregående undersøgelser, hvor tungmetalforurening udgør en kontaktrisiko ved boligerne
 •  4 pakkesager med prioriterede boliggrunde, hvor enten thallium- eller tungmetalforurening udgør en kontaktrisiko ved boligerne.
 • 8 oprensninger af overfladeforurening ved boliger

*Grundvandsområderne er: Egtved, Assens, Skærbæk, Ribe, Billund, Vejle, Middelfart, Sønderborg, Ølgod, Aabenraa, Ærø, Odense Øst, Gråsten, Tinglev, Nyborg, Give, Nørre Aaby, Nr. Søby, Otterup, Haderslev Nord, Aarup, Nørre Nærå, Ørbæk, Vester Åby, Odense Nord og Odense Syd (nordlig).

Høringsmaterialet

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2021 findes i høringsmaterialet. Her er der også flere oplysninger om prioriteringen og et kort over forureningerne. Høringsmaterialet finder du her (åben pdf-fil)

Miljøvurdering

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2021” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Høringen

Forslaget har været i høring fra den 20. november 2020 til og med den 4. januar 2021.
De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2021.


De indkomne høringssvar kan ses på høringsportalen. Du kan se de indkome høringssvar her (åbner nyt vindue).

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Vand og Jord på vjkr@rsyd.dk.


 

 


Siden er sidst opdateret 6-6-2023
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring