Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilForslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2020

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2020

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2020. En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2020.

Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

I forslaget er der taget udgangspunkt i regionens ”Jord­forurenings­strategi 2017”. Højest prioritet har den grundvandsbeskyttende indsats, men regionen har også fokus på indeklimaproblemer i boliger. I særlige tilfælde prioriterer vi en indsats for at beskytte mennesker imod direkte kontakt med forurenet jord, eller af hensyn til overfladevand og natur.

Forslaget omfatter 47 nye videregående indsatser efter følgende fordeling:

Grundvand

 • 19 videregående undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger med højmobile stoffer samt pesticider i sårbare grundvandsområder i Aabenraa, Gråsten, Odense Vest, Tinglev, Langeland, Svendborg og Nyborg. 7 af disse er lossepladser.
 • 6 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand.

Grundvand / Indeklima

 • 3 videregående undersøgelser af forurening med olie eller klorerede opløsningsmidler, der udgør en risiko for indeklimaet i boliger og for betydningsfuldt grundvand.

Grundvand / indeklima / kontakt

 • 3 videregående undersøgelser med risiko for værdifuldt grundvand, indeklima og kontakt. 2 af de 3 er lossepladser.

Grundvand / Kontaktrisiko

 • 2 videregående undersøgelser med risiko for kontakt og betydningsfuldt grundvand.Heraf en losseplads.

Grundvand / overfladevand

 • 1 videregående undersøgelse med risiko for grundvand og overfladevand. Der er tale om en losseplads.

Indeklima

 • 1 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, hvor et højt indhold af flygtige stoffer udgør en risiko for indeklimaet i boliger

Indeklima / kontakt

 • 1 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, hvor tjæreprodukter og klorerede opløsningsmidler udgøre en risiko for henholdsvis kontakt og indeklima

 Kontaktrisiko

 • 4 videregående undersøgelser af akut prioriteret forurening, hvor enten DDT- eller tungmetalforurening udgør en kontaktrisiko ved boligerne.
 • 2 oprensninger af overfladeforureninger ved boliger.
 • 5 akut prioriterede ”pakkesager”, hvor høje indhold af tungmetaller udgør en risiko for boliganvendelsen. Hvis oprensning er nødvendig gennemføres denne i direkte sammenhæng med forureningsundersøgelserne, da oprensningsmetoden vil være afgravning.

Høringsmaterialet

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2020 findes i høringsmaterialet. Her er der også flere oplysninger om prioriteringen og et kort over forureningerne. Høringsmaterialet finder du her: Forslag til nye undersøgelser og oprensninger (pdf-fil)

Miljøvurdering

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2020” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Høringen

Forslaget var i høring fra den 22. november 2019 til den 3. januar 2020, begge dage inkl.

De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2020.

De indkomne høringssvar kan løbende ses på denne hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Vand og Jord på vjkr@rsyd.dk.

Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på www.regionsyddanmark.dk/wm463125


Siden er sidst opdateret 6-1-2020

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring