Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilDispensation efter jfl §52 til modtagelse af uforurenet jord i Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune

Dispensation efter jfl §52 til modtagelse af uforurenet jord i Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune

Dispensation fra § 52 til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav i Sdr. Nærå, Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Region Syddanmark har meddelt dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på Ibjergvej 15x, på matr.nr. 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå.

Dispensationen er gældende indtil 31. december 2026. 

Dispensationen er givet i medfør af § 52 i jordforureningsloven.

Klag over afgørelsen

Der kan klages over Regionsrådets afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens § 82.  

 

Fristen for at klage er var 4. juli 2019.

En klage over afgørelser efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede er:

·         Adressaten for afgørelsen

·         enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

·         sundhedsstyrelsen.

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

Ønsker du oplysninger om sagen kan du kontakte Curt Kyhn på  telefon 7663 1922 vedr. journal nr.:  08/16877.

 

  


Siden er sidst opdateret 25-9-2019

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring