Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 i Syddanmark

Høring af udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 i Syddanmark

Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark har udarbejdet et udkast til den næste sundhedsaftale, som skal gælde for perioden 2019-2023. Aftaleudkastet sendes hermed i høring.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og skal efter sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med Sundhedsaftalen 2019-2023 at skabe mere lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette skal ske via en målrettet og særlig indsats på følgende visionsområder:

  • Vi samarbejder om forebyggelse
    • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
    • Vi skaber mental trivsel og sundhed bandt børn og unge
    • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige
  • Vi arbejder for sømløse overgange
  • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet 

Høringsmateriale

Høringsmaterialet er sendt direkte til de høringsparter, som fremgår af høringslisten, men er også tilgængeligt her:

Sundhedskoordinationsudvalget gør opmærksom på, at der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar.

Afgiv høringssvar

Høringsvar skal afgives her.

Høringsfrist

Sidste frist for at afgive høringssvar er mandag den 4. februar 2019.

Indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort.

Se indkomne høringssvar.

Spørgsmål

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

Anders Fournaise
Projektleder for Sundhedsaftalen 2019-2023
Region Syddanmark
Mail: Anders.fournaise@rsyd.dk
Tlf.: 24 82 43 15
 

Cecilie Lumby
Specialkonsulent
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Mail: celu@haderslev.dk
Tlf.: 30 60 06 83


Siden er sidst opdateret 19-2-2019

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring