Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilForslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2019. En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2019.

Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

I forslaget er der taget udgangspunkt i regionens ”Jordforurenings-strategi 2017”. Højest prioritet har den grundvands-beskyttende indsats, men regionen har også fokus på indeklima-problemer i boliger. I særlige tilfælde prioriterer vi en indsats for at beskytte mennesker imod direkte kontakt med forurenet jord, eller af hensyn til overfladevand og natur.

Forslaget omfatter 25 nye videregående indsatser efter følgende fordeling:


Grundvand

  • 7 videregående undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger med højmobile stoffer i sårbare grundvandsområder i Tommerup, Tønder, Odense Syd, Broager og Aabenraa. Der er primært tale om lossepladser.
  • 4 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand.

 

Grundvand / indeklima

  • 2 videregående undersøgelser af akutprioriterede olieforureninger, der udgør en risiko for indeklimaet i boliger og for betydningsfuldt grundvand. 

 

 Grundvand / Kontaktrisiko

  • 1 videregående undersøgelse af en akutprioriteret forurening, med risiko for kontakt i haven til en bolig og for betydningsfuldt grundvand. 

 

Indeklima

  • 4 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i boliger.
  • 1 oprensning af akut prioriteret forurening, hvor et højt indhold af flygtige stoffer udgør en risiko for indeklimaet i boliger i en etageejendom.

 

Kontaktrisiko

  • 3 videregående undersøgelser af akut prioriteret forurening, hvor tungmetalforurening udgør en risiko ved kontakt i haven til en bolig. 
  • 2 afgravninger af tungmetalforureninger på havearealer ved boliger.

 

Kontaktrisiko / overfladevand / udeluft 

  • 1 videregående undersøgelse af en akut prioriteret forurening i et rekreativt område. Det skal afklares om forureningen kan udgøre en risiko i forhold til kontakt, udeluft og overfladevand. Der er specielt usikkerhed om, hvorvidt der kan være en risiko i forbindelse med en dybereliggende forurening med dioxin, som blev konstateret i 2018.

 

Høringsmaterialet

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2019 findes i høringsmaterialet. Her er der også flere oplysninger om prioriteringen og et kort over forureningerne. Høringsmaterialet finder du her: (åben pdf-fil)

Miljøvurdering 

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Høringen

Forslaget har været i høring fra den 26. november 2018 til den 4. januar 2019, begge dage inkl.

De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2019.

 

De indkomne høringssvar kan ses på høringsportalen. Du kan se de indkomne høringssvar her (åbner nyt vindue).

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstoffer på miljoe-raastoffer@rsyd.dk .

Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på www.regionsyddanmark.dk/wm463125

 


Siden er sidst opdateret 7-1-2019

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring