Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af udkast til Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark

Høring af udkast til Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark

Region Syddanmark, PLO Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har udarbejdet et høringsudkast til en ny tværsektoriel samarbejdsaftale om børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.  Aftaleudkastet sendes hermed i høring hos relevante høringsparter.

Formålet med den nye samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet er at skabe et smidigt og effektivt samarbejde til gavn for de børn og unge, der er i risiko for eller allerede mistrives, samt deres pårørende. Aftalen skal således sikre en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommuner, region og almen praksis. For at opfylde dette er det endvidere målet, at aftalen skal medføre:

  • En systematisk kommunikation mellem almen praksis, region og kommuner på børne- og ungeområdet
  • Skærpet opmærksomhed på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel hos børn og unge i børnene og de unges nærmiljøer
  • Overblik over eksisterende tilbud på området samt sikre en samordning og koordinering af disse på tværs af sektorerne

 
Høringsmateriale

Høringsmaterialet er udsendt til en række høringsparter og er også tilgængeligt her

Afgiv høringssvar

Det er ikke længere muligt at afgive høringssvar. 
Bemærk: sidste frist for afgivelse af høringssvar er torsdag den 1. november 2018.

Indkomne høringssvar

Med baggrund i de indkomne høringssvar forventes Sundhedskoordinationsudvalget at tage endelig stilling til samarbejdsaftalen i første kvartal af 2019.
Se indkomne høringssvar

Spørgsmål

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

  • Konsulent Katrine Rubech Iwersen, kruiw@odense.dk eller pr. telefon på 30366838
    eller 
  • Specialkonsulent Christine Lund Momme, clm@rsyd.dk eller pr. telefon 29201318

Siden er sidst opdateret 31-5-2023
IT/Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring