Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilForslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2018

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2018

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2018. Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening. Højest prioritet har den grundvands-beskyttende indsats, men regionen har også fokus på indeklima­problemer i boliger, og i særlige tilfælde prioriterer vi en indsats for at beskytte mennesker imod direkte kontakt med forurenet jord eller af hensyn til overfladevand og natur.

En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2018. I forslaget er der taget udgangspunkt i regionens ”Jord­forurenings­strategi 2017”, og det omfatter 36 nye videregående undersøgelser efter følgende fordeling:

Grundvand

  • 25 videregående undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger med højmobile stoffer i sårbare grundvandsområder i Aabenraa, Egtved, Esbjerg, Haderslev Syd, Kolding, Odense Syd, Odense Øst, Tønder, Vejen og Ærø. På to af lokaliteterne er der samtidig et højt indhold af flygtige stoffer i jorden, der kan true indeklimaet i to boliger. Den ene forurening kan også udgøre en risiko ved anvendelsen af boligens have.
  • 8 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand.

Indeklima

  • 2 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i boliger og nærtliggende naboboliger. En af forureningerneudgør samtidig en risiko i forhold til overfladevand.

Kontaktrisiko

  • 1 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, hvor kraftig jordforurening udgør en risiko ved anvendelsen af boligens have.

Høringsmaterialet

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2018 findes i høringsmaterialet. Her er der også flere oplysninger om prioriteringen, et kort over forureningerne og en kort beskrivelse af regionens mange andre aktiviteter på jordforureningsområdet i 2018. Høringsmaterialet finder du her: (åben pdf-fil)

Miljøvurdering

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2018” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Høringen

Forslaget har været i høring fra den 17. november 2017 til den 15. december 2017, begge dage inkl.

De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2018. Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du sende dem til os via regionens høringsportal. Fristen er den 15. december 2017 kl. 23.59.

De indkomne høringssvar kan løbende ses på hørings­portalen. Du kommer til høringsportalen ved at klikke her (åbner nyt vindue).

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstoffer på miljoe-raastoffer@regionsyddanmark.dk.

 

Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på www.regionsyddanmark.dk/miljo-raastoffer


Siden er sidst opdateret 18-12-2017

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring