Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring om revideret Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

Høring om revideret Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

En revideret Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark sendes nu i høring. Samarbejdsaftalen sendes hermed i høring hos relevante høringsparter. Afgiv dit høringssvar og se indkomne høringssvar.

Høringen omhandler den reviderede Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark.

Målgruppen for aftalen er gravide med forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler samt børn, der i fostertilstanden har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler. Aftalen er en underaftale tilknyttet Sundhedsaftalen 2015-2018.

Aftalen er en revideret version af den hidtidige aftale, som blev indgået i august 2012. I revisionen af aftalen er hovedvægten lagt på at sikre en række præciseringer af juridisk karakter samt specificeringer i forhold til samarbejde og ansvarsfordeling.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet mellem Familieambulatoriet Plus, almen praksis og kommuner i Region Syddanmark for at sikre den bedst mulige sammenhængende, koordinerede og tværsektorielle indsats af høj kvalitet.

Høringsmateriale

Find høringsmaterialet.

 

Indkomne høringssvar

Aftaleudkastet vil efter endt høringsperiode blive tilrettet og behandlet i Følgegruppen for behandling og pleje og forventes endeligt godkendt i Det Administrative Kontaktforum på førstkommende møde i 2018. Høringsperioden er fredag d. 13. oktober til torsdag d. 16. november 2017.

Se indkomne høringssvar

Høringsmaterialet er sendt til en række høringsparter, jf. listen nedenfor:

Spørgsmål

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kunne rettes til:

Konsulent Magnus Falby,
Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark
Tlf.: 51 70 97 32

eller til

Proceskonsulent Ida Bohn
Børn- og Ungeforvaltningen, Odense kommune
Tlf.: 20 51 09 46.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 22-11-2017
Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring