Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilRegionsrådet har vedtaget Råstofplan 2016

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2016

Regionsrådet har på mødet den 27. marts 2017 vedtaget Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Råstofplanen fastsætter rammerne for indvinding af og forsyning med råstoffer i Region Syddanmark.

Råstofplanen annonceres offentligt i 4 uger i perioden 29. marts 2017 - 26. april 2017.

Råstofplanen med tilhørende kort og miljørapporter er samlet på denne hjemmeside(åbner ny side). På denne side finder du også de indkomne bemærkninger fra høringen af forslag til Råstofplan 2016 og en hvidbog med regionsrådets bemærkninger til disse.

Ikrafttrædelse

Råstofplan 2016 træder i kraft når klagefristen er udløbet. Det sker onsdag d. 26. april 2017.
Klager over regionsrådets vedtagelse af råstofplanen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Du kan klage over afgørelsen

Regionsrådets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt.

Fristen for at klage var onsdag d. 26. april 2017.

 


Siden er sidst opdateret 1-6-2023
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring