Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilAfslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune

Afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddelt afslag til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune.

Afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune

Region Syddanmark har behandlet en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på landjorden. Tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles i henhold til Råstoflovens§ 7 stk. 1.

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed afslag til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune.

Hent en kopi af afgørelsen (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kunne klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt

Fristen for at klage var onsdag den 15. marts 2017 kl. 23.59.

Hvem kunne klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af Råstoflovens § 15. Klageberettigede er :

• Adressaten for afgørelsen
• Offentlige myndigheder
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
• Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.


Siden er sidst opdateret 1-6-2023
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring