Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Region Syddanmark fremlægger nu et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017.

Formålet med regionens indsats er at beskytte vores drikkevand, sundhed og miljøet i øvrigt over for jordforurening. Indsatsen i forhold til grundvand prioriteres højst, men fokus er også på indeklimaproblemer i boliger, og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand eller for at hindre direkte kontakt med forurenet jord.

Forslaget er udarbejdet ud fra regionens nye strategi for jordforureningsindsatsen ”Jord­forurenings­strategi 2017” og omfatter 34 nye videregående undersøgelser og 2 nye oprensninger efter følgende fordeling:

 

Grundvand

·         26 videregående undersøgelser af forureninger med højmobile stoffer i sårbare grundvandsområder i Assens, Esbjerg, Skærbæk, Kerteminde, Ribe, Billund, Tommerup, Fredericia, Sønderborg, Kolding, Tønder og Ølgod. På én lokalitet er der samtidig risiko for direkte kontakt med forurenet jord.

·         Op til 11 grundvandsprioriterede forureningsundersøgelser omfattet af ”Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg”, dog afventes kommunens afgørelser af, om der kan gives påbud til forurener.

·         7 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand

 

Indeklima

·         2 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, fordi et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i flere boliger. En af forureningerne udgør samtidig en risiko for værdifuldt grundvand.

 

Kontaktrisiko

·         2 akut prioriterede forureninger renses op, fordi kraftig jordforurening udgør en risiko ved anvendelsen af boligernes haver

 

Overfladevand

·         Før undersøgelser og oprensninger sættes i gang, vurderer Miljø og Råstoffer, om der også kan være en risiko for forureningspåvirkning af vandløb, søer og kystvande. Hvis der er en risiko, og det er hensigtsmæssigt i forhold til at optimere ressource-anvendelsen, vil indsatsen også omfatte risikoen for overfladevand.

 

Hvis regionen får mulighed for at sætte flere forureningsundersøgelser eller oprensninger i gang i løbet af 2017, vil det ske i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsressourcen og på steder hvor forureningen udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 

Høringsmaterialet

Lister med de foreslåede undersøgelser og oprensninger findes i høringsmaterialet, som findes her: 
Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017 
  (Pdf-fil)
.
 Her er der flere oplysninger om prioriteringsgrundlaget og et kort over lokaliteterne og den aktuelle grundvands­prioritering.

 

Høringsperiode

Forslaget har været  i høring fra den 14. december 2016 til den 1. februar 2017, begge dage inkl. De indkomne høringssvar vil indgå i den endelig beslutning om hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017. Du kan se de indkomne høringssvar her (åbner nyt vindue). 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstoffer på miljoe-raastoffer@regionsyddanmark.dk.

 

Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på www.regionsyddanmark.dk/miljo-raastoffer


Siden er sidst opdateret 1-6-2023
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring