Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Høring om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Forløbsprogram for mennesker med KOL i Region Syddanmark sendes i høring. Det beskriver sygehusenes, almen praksis’ og kommunernes opgaver og roller i samarbejdet og kommunikationen om behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL. Find høringsmaterialet og afgiv dit høringsvar her på siden.

Udkastet til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL i Region Syddanmark sendes i høring. 

Forløbsprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har bevirket et stærkt fokus på tværsektorielt samarbejde og kommunikation, og hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende heri.

Forløbsprogrammet beskriver sygehusenes, almen praksis’ og kommunernes opgaver og roller i samarbejdet og kommunikationen om behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL. Programmet er fagligt funderet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men gentager ikke de faglige/kliniske retningslinjer for behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL.

Forløbsprogrammet er bygget op omkring specifikke situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet. Programmet beskriver roller og opgaver for hver af de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet både bruges som:

  • Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde
  • Et udgangspunkt for at udarbejde sektorspecifikke instrukser mv.
  • Et værktøj til den mere overordnede planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL.

Det skal bemærkes, at afsnit 3 ”tidlig opsporing af KOL” afventer en opdatering af kapitel 2 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL.

Høringsmateriale 

Find høringsmateriale og høringsliste for høringen om tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL.


Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation eller tværsektorielle udvalg, eksempelvis lokale samordningsfora og kommunalt lægelige udvalg.

Se indkomne høringssvar

De indkomne høringssvar vil indgå i den efterfølgende behandling af høringen. Sidste frist for at afgive høringssvar var onsdag den 16. november 2016.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte


Konsulent, Anders Fournaise
Tværsektorielt Samarbejde
Region Syddanmark
Mail: anders.fournaise@rsyd.dk
Tlf.: 24 82 43 15


Siden er sidst opdateret 23-11-2016
Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring