Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilTilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 22e, 11m, og 10a, Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Fåborg Midtfyns Kommune

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 22e, 11m, og 10a, Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Fåborg Midtfyns Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 22e, 11m og 10a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå  i Fåborg Midtfyns Kommune. Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet.

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding til Nymølle Stenindustrier A/S

Region Syddanmark har behandlet en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. Tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles i henhold til Råstoflovens § 7 stk. 1.
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer matr.nr. 22e, 11m og 10a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå.
 

Find tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer matr.nr. 22e, 11m og 10a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kunne klages over regionens afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt. Der kan dog kun klages over retlige forhold.

Fristen for at klage var tirsdag den 25. oktober 2016.

Hvem kan klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af Råstoflovens § 15. Klageberettigede er :

  • Adressaten for afgørelsen

  • Offentlige myndigheder

  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

  • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Natur -og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

  


Siden er sidst opdateret 26-10-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring