Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilAfgørelse om VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om deponering af lettere forurenet jord på matr.nr. 1 Nybøl i Sønderborg Kommune

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om deponering af lettere forurenet jord på matr.nr. 1 Nybøl i Sønderborg Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og vurderet at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med ansøgning om deponering af lettere forurenet jord på matr.nr. 1 Nybøl i Sønderborg Kommune

Afgørelse om VVM-pligt

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte VVM-screening vurderet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af større anlægs virkning på miljøet) i forbindelse med ansøgningen om deponering af lettere forurenet jord på matr. nr. 1 Nybøl. Det skyldes, at deponeringen af lettere forurenet jord efter regionens vurdering antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er regionens samlede vurdering på baggrund af VVM-screeningen, at den korte afstand til internationale beskyttelsesområder og den heraf mulige påvirkning af ynglesteder for hvinand og ederfugl, er forhold som skal undersøges nærmere i en VVM-redegørelse, idet der vil være risiko for, at der med de store mængder jord vil kunne udvaskes betydelige koncentrationer af fremmedstoffer til beskyttelsesområderne nedstrøms deponiet.

Regionens afgørelse er truffet i henhold til § 3 i VVM-Bekendtgørelsen.

 

Hent en kopi af afgørelsen (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kan klages over regionens afgørelse efter planloven inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt. Der kan dog kun klages over retlige forhold.

 

Fristen for at klage er mandag den 10. oktober 2016 kl. 23.59.

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Natur -og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.


Siden er sidst opdateret 11-10-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring