Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilDispensation til modtagelse af uforurenet jord til del af råstofgrav på matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Vejle Kommune

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord til del af råstofgrav på matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Vejle Kommune

Region Syddanmark har meddelt dispensation til modtagelse af uforurenet jord i del af råstofgrav på Jerlevvej, på del af matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev.
Dispensationen er gældende indtil 1. maj 2019.

Dispensationen er givet i medfør af § 52 i jordforureningsloven. Du kan se dispensationen her (pdf)

Klag over afgørelsen

Der kan klages over Regionsrådets afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens § 82 (åbner nyt vindue). 

Fristen for at klage var tirsdag den 28. juni 2016.
En klage over afgørelser efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.

Region Syddanamrk har ikke modtaget klager over afgørelsen.


Ønsker du oplysninger om sagen kan du kontakte Lea B. Isager på tlf.: 7663 1964 vedr. journal nr.: 15/36741

 


Siden er sidst opdateret 29-6-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring