Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark

Høring af Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark

Regionsrådet har besluttet at fremlægge et forslag til ny råstofplan for Region Syddanmark i offentlig høring i perioden 3. maj til 8. juli 2016.

Den regionale råstofplan

Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.
Råstofplanen skal være med til at sikre at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne indvindes.

Revision af råstofplanen

Regionsrådet vedtog i efteråret 2014 at den gældende Råstofplan 2012 skal revideres. I perioden 19. januar til 1. april 2015 inviterede regionsrådet derfor råstoferhvervet, kommuner, andre myndigheder og alle andre der havde lyst til at bidrage, til at deltage i debatten og komme med ideer og forslag til den kommende råstofplan. Det resulterede i 48 bidrag, heraf 28 bidrag med forslag til udlæg af nye råstofgraveområder for sand, grus og sten. 

Høring af forslag til Råstofplan 2016

På baggrund af råstofforsyningssituationen og de indkomne idéer og forslag og regionens egen råstofkortlægning, har regionsrådet udarbejdet et forslag til Råstofplan 2016, som fremlægges i offentlig høring. Alle er velkomne til at indsende kommentarer til forslaget. Der er udsendt breve om høringen til offentlige myndigheder, ejere af boliger og beboere indenfor eller i umiddelbar nærhed til nye graveområder, lodsejere hvis ejendom påvirkes af ændringer i graveområder samt dem der har bidraget med idéer og forslag til planen.

Regionsrådet opfordrer alle interesserede til at afgive høringssvar med kommentarer til forslag til Råstofplan 2016. De indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside.

Du kan ikke længre afgive høringssvar. Fristen for at afgive høringssvar var d. 8. juli 2016.
 

Høringsmateriale

Forslag til Råstofplan 2016 (PDF-fil)
Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2016 (PDF-fil)
Kort med afgrænsning af grave- og interesseområder i forslag til Råstofplan 2016 samt Miljørapporter for konkrete nye områder (åbner nyt vindue) 

Region Syddanmark ønsker dialog

Region Syddanmark ønsker åbenhed og dialog med borgere og virksomheder. Hvis I er en gruppe borgere eller lignende der ønsker at diskutere dele af råstofplanen med politikere og administrationen, deltager vi gerne i et lokalt debatmøde i høringsperioden.

Høringsfrist

Sidste frist for at afgive høringssvar var fredag den 8. juli 2016

Efter høringen

 Regionsrådet vil på baggrund af de indkomne høringssvar færdiggøre Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Den endelige råstofplan forventes vedtaget af Regionsrådet i december 2016.

Kontakt

Har du spørgsmål til høringen, kan du kontakte Miljø og Råstoffer på tlf.: 7663 1917 eller via e-mail: miljoe-raastoffer@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 12-6-2020
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring