Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilTilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr.2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr.2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele matr. nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune.  Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt.
 

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding til Eigil Jensen A/S

Region Syddanmark har behandlet en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på landjorden. Tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles i henhold til Råstoflovens § 7 stk. 1.
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune.

Find tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kunne klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen blev annonceret offentligt.

Fristen for at klage var fredag den 27. maj 2016 kl. 23.59.

Hvem kan klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af Råstoflovens § 15. Klageberettigede er :

  • Adressaten for afgørelsen
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
  • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Natur -og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.


Siden er sidst opdateret 31-5-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring