Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Projekttof.dkTil forsiden af projekttof.dkLink til Region Syddanmark.dk


Spørgsmål

Her på siden er der spørgsmål og svar til projektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF).

Hvorfor skal jeg deltage i Tidlig Opsporing og Forebyggelse?

Din personlige sundhedsprofil giver dig en status på dit sundhed. Derudover giver den også et overblik over de forskellige muligheder, du har for at forbedre din livsstil, hvis der er behov for det, og hvis du er motiveret til det. Det kan være et forløb hos din egen læge eller et livsstilstilbud i din kommune.

Din sundhedsprofil laves på baggrund af de svar, du giver i et spørgeskema om din livsstil.

Læs mere om sundhedsprofilen
 

Kan alle få en personlig sundhedsprofil?

Der laves en forundersøgelse i Haderslev og Middelfart kommune, inden projektet rulles ud i alle 7 syddanske deltagerkommuner.

Målgruppen for forundersøgelsen er et udsnit af de borgere, som

Der er ikke muligt at oplyse, om eller hvornår du får en invitation, og du kan ikke selv melde dig som deltager i projektet.

Hvorfor skal jeg give samtykke?

Når du tilkendegiver, at du ønsker at deltage i TOF, beder vi dig om at udfylde en samtykkeerklæring. Heri giver du samtykke til, at vi anvender nogle af de sundhedsoplysninger, din egen læge har om dig og dit helbred i din patientjournal. Disse oplysninger vil sammen med dine besvarelser på spørgeskemaet give dig din personlige sundhedsprofil.

Af samtykkeerklæringen fremgår det bl.a.

 • Hvilke oplysninger der bliver behandlet, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag
 • Hvem der har adgang til oplysningerne
 • Hvem der er dataansvarlig, og hvordan man kontakter

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Læs mere om samtykkeerklæringen
 

Hvad kan min læge hjælpe mig med?

Vurderes det i din personlige sundhedsprofil, at du vil have gavn af en helbredsundersøgelse hos din læge, og er du motiveret til at ændre din livsstil, anbefales det, at du kontakter din egen læge.

Hos lægen får du:

 • En fokuseret helbredsundersøgelse

og hvis der er behov for det:

 • En helbredssamtale
 • Evt. et opfølgningsforløb hos egen læge

Læs mere om, hvad du bliver tilbudt hos din egen læge
 

Hvad kan min kommune hjælpe mig med?

Vurderes det i din personlige sundhedsprofil, at du vil have gavn af et livsstilstilbud i din kommune, og er du motiveret til at ændre din livsstil, anbefales det, at du takker ja til, at en sundhedsfaglig medarbejder fra din kommunen kontakter dig.

Hos kommunen får du:

 • En indledende telefonsamtale

og hvis der er behov for det:

 • Eventuelt en sundhedssamtale
 • Eventuelt et kommunalt livsstilstilbud

Læs mere om, hvad du bliver tilbudt hos din kommune
 

Hvad bidrager jeg med?

Når du deltager i projektet, bliver du først og fremmest klogere på din egen sundhed. Derudover bidrager du også med vigtig viden til den forskning, som skal ske på baggrund af projektet.

Forskerne skal i først omgang undersøge:

 • Om projektet opleves som gennemførbart og relevant. Her gælder det blandt andet om forløbene hos den praktiserende læge og i kommunen fungerer for både borgere og medarbejderne i almen praksis og kommune, og om it-understøttelsen fungerer efter hensigten

På længere sigt skal forskningen vise om:

 • Tegn på livsstilssygdomme som KOL, type-2 diabetes og hjerte-karsygdomme kan opdages tidligere ved at målrette den forebyggende indsats
 • En målrettet forebyggelsesindsats kan hjælpe til med at mindske den sociale ulighed i sundhed
 • Sundhedsvæsenet sparer på de samlede omkostninger, hvis den forebyggende indsats målrettes
 • Hvordan samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne i projektet forløber.

Læs mere om forskningsarbejdet i projektet.


Siden er sidst opdateret 7-8-2020
Koncern KommunikationTilgængelighedserklæring