Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilPÅKLAGET Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1b og 3g Gundstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune

PÅKLAGET Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1b og 3g Gundstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele af matr.nr. 1b og 3g Gundstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune. Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt.
 

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding til Alex Andersen Ølund A/S

Region Syddanmark har behandlet en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på landjorden. Tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles i henhold til Råstoflovens § 7 stk. 1.
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1b og 3g Gundstrup By, Krogsbølle.

Find tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1b og 3g Gundstrup By, Krogsbølle. (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kan klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt.

Fristen for at klage var den 22. marts 2016.

Hvem kan klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af Råstoflovens § 15. Klageberettigede er :

  • Adressaten for afgørelsen
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
  • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Natur -og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.


Siden er sidst opdateret 30-3-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring