Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilDispensation fra § 52 til modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord i tidligere råstofgrav på Vranderupvej 46, 6000 Kolding

Dispensation fra § 52 til modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord i tidligere råstofgrav på Vranderupvej 46, 6000 Kolding

Region Syddanmark har givet dispensation til modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord i tidligere råstofgrav på Vranderupvej 46, 6000 Kolding, del af matr.nr. 4u og 1s Seest By, Seest. Dispensationen er gældende indtil 28. september 2015.

Dispensationen er givet i medfør af § 52 i jordforureningsloven.


Find dispensationen til modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord, Vrandereupvej, Kolding (PDF)
 

Klag over afgørelsen

Der kan klages over Regionsrådets afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens § 82. 

Fristen for at klage er den 14. januar 2015.

En klage over afgørelser efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.

Hvem kan klage?

Klageberettigede er:

  • Adressaten for afgørelsen
  • enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • sundhedsstyrelsen.

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Natur -og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

 

Ønsker du oplysninger om sagen kan du kontakte Lea B. Isager på  telefon 7663 1964 vedr. journal nr.: 09/7882.

 

    

 

Siden er sidst opdateret 17-5-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring