Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilAfgørelse om VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr.nr. 4, 81, 846 Lunderup, Rise og 1166, 1187 Brunde Rise i Aabenraa Kommune

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr.nr. 4, 81, 846 Lunderup, Rise og 1166, 1187 Brunde Rise i Aabenraa Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og vurderet at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr.nr. 4, 81, 846 Lunderup, Rise og 1166, 1187 Brunde Rise i Aabenraa Kommune
 

Afgørelse om VVM-pligt

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte VVM-screening vurderet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af større anlægs virkning på miljøet) i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 4, 81, 846 Lunderup, Rise og 1166, 1187 Brunde Rise. Det skyldes, at indvindingen af råstoffer efter Regionens vurdering antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Regionens samlede vurdering på baggrund af VVM–screeningen, at projektet er VVMpligtigt og at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Det er Regionens vurdering, at det ansøgte projekt på 11,3 ha, ikke kan adskilles fra de øvrige råstofaktiviteter. Det gælder både Nymølle Stenindustriers egne råstofindvindinger og naboentreprenørens råstofindvinding. På den baggrund har Regionen vurderet, at der vil være en væsentlig kumulativ påvirkning af miljø i mellem det ansøgte projekt og de øvrige råstofaktiviteter i området. Derudover vurderer Regionen, at indvindingen vil påvirke Lerbækken, de eksisterende råstofsøer samt levestederne for bilag IV-arter i væsentlig grad. Regionen har også vurderet, at der vil være en væsentlig kumulativ effekt i forhold til nabovirksomhedens råstofindvinding, hvor der skal foretages en betydelig skelgennemgravning og området reetableres med en sø på ca. 35 ha.

Regionens afgørelse er truffet i henhold til § 3 i VVM-Bekendtgørelsen.

Find afgørelse om VVM-pligt (PDF)
Find VVM-screening (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kan klages over regionens afgørelse efter planloven inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt. Der kan dog kun klages over retlige forhold.

Fristen for at klage er tirsdag d. 30. december 2015.

Region Syddanmark har ikke modtaget klager

 


Siden er sidst opdateret 6-1-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring