Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilAfgørelse om VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr.nr. 75, 80, 845 og 801 Lunderup, Rise i Aabenraa Kommune

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr.nr. 75, 80, 845 og 801 Lunderup, Rise i Aabenraa Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og vurderet at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr.nr. 75, 80, 845 og 801 Lunderup, Rise i Aabenraa Kommune
 

Afgørelse om VVM-pligt

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte VVM-screening vurderet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af større anlægs virkning på miljøet) i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 75, 80, 845 og 891 Lunderup, Rise. Det skyldes, at indvindingen af råstoffer efter Regionens vurdering antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Regionens samlede vurdering på baggrund af VVM-screeningen, at den kumulative effekt samt en mulig påvirkning af levestederne for strandtudserne, er forhold som skal under nærmere i en VVM-redegørelse. Dernæst skal forholdene omkring de efterbehandlede arealer påvirkning af grundvandskvaliteten undersøges. Det er heller ikke uvæsentligt, at der ønskes en 35 ha stor sø på arealerne med stor dybde.

Regionens afgørelse er truffet i henhold til § 3 i VVM-Bekendtgørelsen.

Find afgørelse om VVM-pligt (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kan klages over regionens afgørelse efter planloven inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt. Der kan dog kun klages over retlige forhold.

Fristen for at klage var tirsdag d. 11. december 2015.

Region Syddanmark har ikke modtaget klager

 


Siden er sidst opdateret 6-1-2016

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring