Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilIndkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse af VVM-redegørelse

Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse af VVM-redegørelse

Region Syddanmark har modtaget en ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 10a, 11m og 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Fåborg Midtfyn Kommune. Ansøgningen er omfattet af VVM pligt, og derfor skal der udarbejdes en VVM redegørelse, før der tages stilling til, om der kan gives tilladelse til råstofgravning.

Region Syddanmark inviterer alle til at komme med idéer og forslag vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr10a, 11m og 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Fåborg Midtfyn Kommune. Idéfasen er første trin i det arbejde, som indgår i VVM-processen.

Hvad er til debat?

Regionen efterlyser Ideer og forslag om miljømæssige forhold, der ønskes behandlet i det videre arbejde med VVM-redegørelsen
Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt. Derfor opfordres alle i denne første offentlighedsfase til at komme med spørgsmål, bemærkninger og emner, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. Det er også relevant at komme med forslag i forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning. Denne indkaldelse af ideer og forslag er således også en høring i forhold til lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer.

Høringssvar

Der var frist for at komme med bemærkninger, idéer og forslag den 3. december 2015.

Høringsmateriale

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte geolog Gitte Gro på gitte.gro@rsyd.dk. Du bedes skrive "VVM – Sdr. Nærå, j.nr. 15/42268" i emnefeltet.


Siden er sidst opdateret 18-1-2016
Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring