Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilNy aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje

Ny aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje

Hermed sender Det Administrative Kontaktforum (DAK) de overordnede principper for nyt aftalegrundlag for den Regionale Specialtandpleje mellem de jyske kommuner i Region Syddanmark og Region Syddanmark i høring.

Der indgås årligt aftale mellem de jyske kommuner og regionen om varetagelse af specialtandpleje for borgere, som ikke er i stand til at benytte normale tandplejetilbud.

Det nuværende aftalegrundlag er fra 2007, og det er baseret på køb af abonnementspladser til navngivne patienter. Ordningen har udviklet sig til at være uretfærdig kommunerne imellem, fordi kommunernes behov og anvendelse af ordningen har udviklet sig forskelligt, jf. ”Notat om baggrund og forventninger til et nyt samarbejdsgrundlag”.

Kommunernes overtandlægegruppe har derfor i samarbejde med Regionstandplejen udarbejdet principper til en ny og mere retfærdig, individuel og fleksibel afregningsform i forhold til den enkelte kommune.

Sundhedskoordinationsudvalget blev på mødet den 12. august 2014 orienteret om planer for nyt aftalegrundlag. Det Administrative Kontaktforum har på mødet den 25. september 2014 drøftet udarbejdelse af nyt aftalegrundlag for den Regionale Specialtandpleje og godkendt at det sendes til høring.

På baggrund af høringen vil principperne for nyt aftalegrundlag blive endeligt behandlet af DAK den 19. november 2014.

Sidste frist for at afgive høringssvar er fredag den 14. november 2014

Afgiv høringssvar

Indkomne høringssvar

 

Høringsmateriale

Aftalegrundlag for den regionale tandpleje

Nota­t om ­bag­gru­nd o­g fo­rve­nt­nin­ger ­til e­t ny­t sa­mar­bej­ds­gru­nd­lag

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte

Regionstandplejen
Centerchef Peter Simonsen
E-mail: psi@rsyd.dk
 


Fælleskommunalt sundhedssekretariat
Vibeke Andersen
E-mail: vian@vejenkom.dk
tlf. 4028 1241
 

 


Siden er sidst opdateret 11-3-2020
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring