Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring om Sundhedsaftalen 2015-2018

Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedskoordinationsudvalget sender hermed udkast til sundhedsaftalen 2015-2018 i høring, jf. bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Sundhedsaftalen består af en politisk og en administrativ del.

Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation, herunder eksempelvis brugerråd m.v., men de formelle høringsparter er de nævnte i høringslisten.

Sundhedskoordinationsudvalget forestår tilretningen af sundhedsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar og godkender det tilrettede aftaleudkast på sit møde i december 2014. Herefter vil aftalen kunne forelægges til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar 2015.

 

Høringsmateriale

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018

Resumé

 

Høringsfrist

Sidste frist for at afgive høringssvar er mandag den 6. oktober 2014.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent
Annette Lunde Stougaard
Email: Annette.stougaard@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29 20 11 94

eller

Strategisk analytiker, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Vibeke Andersen
Email: vian@vejenkom.dk
Direkte tlf.: 40 28 12 41 


Siden er sidst opdateret 15-1-2016
Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring