Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Høringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013

Høring af Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013

Region Syddanmark fremlægger nu et forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger regionen kan sætte i gang i 2013 med det formål at beskytte vores drikkevand og vores sundhed over for jordforurening.

Forslaget indeholder den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2013. Størstedelen af regionens aktiviteter i 2013 er videreført fra 2012 eller fastlagt i vedtagne handleplaner og i regionens jordforureningsstrategi (2008) og strategirevision (2012). Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere. Forslaget er udarbejdet på grundlag af de principper, som Regionsrådet har vedtaget i strategirevisionen.

Den videregående indsats skal primært ske inden for de højest prioriterede grundvandsindsats-områder, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Fokus er derfor lagt på at afslutte indsatsen over for jordforureninger, der udgør en risiko for grundvandet, i en række områder med værdifuldt grundvand, som anvendes til drikkevand. I disse områder er der gennem flere år gennemført indsatser for at beskytte grundvandet, og regionen har et godt billede af den risiko, forureningerne udgør over for grundvandet. Dermed kan de sidste af disse forureninger håndteres, og den grundvandsrettede indsats i områderne afsluttes. Fremadrettet vil vandforsyninger og de pågældende kommuner kunne tilrettelægge langsigtede investeringer af hensyn til vandforsyningen med større sikkerhed, og generelt vil der kunne opnås en bedre sikring af den samlede grundvandsressource i områderne.

Fokuseringen af grundvandsindsatsen i områderne betyder at regionen udelukkende igangsætter en længere række nye undersøgelser i 2013, og at der ikke igangsættes nye oprensninger udover de 13 oprensninger, der er sat i gang og fortsat arbejdes med.

Der kan ske ændringer i forslaget til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013 og hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre undersøgelser og oprensninger, der ikke fremgår af forslaget, fx kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.

Hvis regionen får mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien og strategirevisionen, dvs. primært i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.
 

Høringsmateriale

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013 (pdf)

Høringsfrist

Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du afgive dit høringssvar senest den 11. februar 2013.

Du kan afgive høringssvar fra den 11. januar 2013. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstoffer på jordforurening@regionsyddanmark.dk.

Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på www.regionsyddanmark.dk/jordforurening.

 


Siden er sidst opdateret 30-10-2017
Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring