Dette er tekstversionen af Vejledning til praksissundhedsmappe
Klik her for at komme til den grafiske version af Vejledning til praksissundhedsmappe

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vejledning til praksissundhedsmappe


Herunder finder du vejledning, i form af en række bullet-points som knytter sig til patientens status, de handlinger i skal udføre og en film, som viser, hvad du skal gøre på sundhedsmappen.

Her en introduktion til:

1.       Patientoverblik

2.       Bestilling af konsultation

3.       Forberedelse af helbredsundersøgelse

4.       Helbredsundersøgelse

5.       Opfølgning på helbredsundersøgelse

6.       Forberedelse af helbredssamtale

7.       Helbredssamtale

8.       Se patientens brugerflade og forløb

 

1. Patientoverblik

 

 

2. Bestilling af konsultation

Når patienten på min.sundhedsmappe har givet samtykke til at dele oplysninger med jeres lægehus, vil de være synlige i jeres overblik på sundhedsmappe.dk. Herefter vælger patienten enten, selv at bestille tid til helbredsundersøgelsen ved at kontakte lægehuset og informere om sin deltagelse i projektet eller patienten vælger at blive ringet op af jeres lægehus.

 

 Patientens status

Jeres handling

Angiv ny status

Ønsker opringning

Patienten har valgt at bliver ringet op 
-> Ring patienten op, og aftal tid til helbredsundersøgelse.

Er der aftalt tid, klik da "Gem status"
og vælg status "Aftalt helbredsundersøgelse".

Tager selv kontakt

Patienten har valgt selv at ringe op eller bestille tid på jeres hjemmeside 
-> Afvent opringning fra patienten, eller tjek om borgeren selv har bestilt tid via jeres hjemmeside.

Efter en betydeligt periode med denne status, kan det overvejes at ringe patienten op.

Er der aftalt tid, klik da "Gem status"
og vælg status "Aftalt helbredsundersøgelse".

 

 

Bestilling af helbredsundersøgelse

 

 

3. Forberedelse af helbredsundersøgelse

 

Patientens status

Jeres handling

Angiv ny status

Aftalt helbredsundersøgelse

-> Forbered jer til helbredsundersøgelsen:

 • Gennemgå informationer om livstilsrisikofaktorer
 • Udarbejde et forslag til patientens forløb
 • Udarbejde et kort journalnotat med forslag til patientens plan for undersøgelse

Angiv ikke status her

 

 

Forberedelse af helbredsundersøgelse

 

4. Helbredsundersøgelse

 

Patientens status

Jeres Handling

Angiv ny status

Aftalt helbredsundersøgelse

-> Gennemfør helbredsundersøgelse
Til helbredsundersøgelsen skal du:

 • Informere patienten om formålet med undersøgelsen
 • Foretage standardtests (blodprøve, blodtryk samt højde og vægt)
 • Foretage specifikke tests (lungefunktionsundersøgelse og/eller EKG)
 • Aftale telefonisk opfølgning med patienten

Når helbredsundersøgelsen er gennemført - 
-> indtast undersøgelsesresultater under "Udfyld Undersøgelsesresultater".

Når undersøgelsesresultaterne er indtastet, klik da "Gem status"
og vælg status "Afslut helbredsundersøgelse".

 

Helbredsundersøgelse

 

5. Opfølgning på helbredsundersøgelse

 

Patientens status

Jeres handling

Angiv ny status

Helbredsundersøgelse

-> Konferere om patientens videre forløb

 • Ved normale værdier kan patienten afsluttes og evt. henvises til et kommunalt livsstilstilbud.
 • Ved unormale værdier aftales tid til en helbredssamtale hos lægen.
 • Vurdere patientens egnethed til evt. deltagelse i interview/observation

-> Kontakt borgeren telefonisk, og sammen med patienten aftale det videre forløb,

 • Vurderes det, at patienten skal til helbredssamtale hos jer - aftal da ny tid.
 • Vurderes det, at patienten henvises til kommunalt forløb - informer da patienten om at de skal logge på min.Sundhedsmappe for at give samtykke til kommunen og bestille en opringning.
 • Kontakt forskere vedr. dato og tidspunkt for kommende helbredssamtale.

Når der er truffet beslutning om patientens videre forløb, og patienten er informeret, klik da "Gem status" og vælg mellem status:

 • Aftalt TOF helbredssamtale
 • Afslut TOF-forløb og henvis til kommunalt forløb
 • Afslut TOF-forløb

 

Opfølgning på helbredsundersøgelse

 

6. Forberedelse af helbredssamtale

 

Patientens status

Jeres handling

Angiv ny status

Aftalt TOF helbredssamtale

Har patienten forberedt sig til heldbredssamtalen på min.sundhedsmappe, vil I kunne se resultaterne af forberedelsen på sundhedsmappen.

 • Under Mental sundhed på den lysegrå bjælke øverst på siden kan du se resultaterne fra en stress-skala (WHO-5) og en depressionsskala (MDI).
 • Under Socioøkonomi på den lysegrå bjælke øverst på siden kan du se borgerens job, tilknytning til arbejdsmarkedet og familiestatus.
 • Under hver af de fem barometre på sundhedsmappen kan du se barrierer/mediatorer, erfaringer med at ændre livsstil og hvem der kan hjælpe med at adfærdsændringen.
 • Under hver af de fem barometre finde du også kommunale/nationale sundhedstilbud og eventuelle vejledning.

Angiv ikke status

 

Forberedelse af helbredssamtale

 

7. Helbredssamtale

 

Patientens status

Jeres handling

Angiv ny status

Aftalt TOF helbredssamtale

-> Afhold helbredssamtale
Formålet med helbredssamtalen er at:

 • Afdække patientens motivation, ønsker og prioriteringer i forhold til egen sundhed
 • Motivere og rådgive patienten
 • Sætte et mål for patientens livsstilsændring

-> Læg en plan sammen med patienten for at realisere målet

 • Klik på ”Opret Plan” og indtast den aftalte plan.
 • Ved henvisning til TOF forløb i kommunen, informer da patienten som at de skal logge på min.Sundhedsmappe for at give samtykke til kommunen og bestille en opringning.
 • Evt. henvise patienten til de(t) relevante sundhedstilbud i jeres eget henvisningssystem

Efter afholdt helbredssamtale, klik da "Gem status" og vælg status "Afslut TOF-forløb" eller "Afslut TOF-forløb og henvis til kommunalt forløb".

 

Helbredssamtale

 

Henvisning til sundhedstilbud

 

8. Se patientens brugerflade og forløb

Borger video

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk