Dette er tekstversionen af For fagfolk
Klik her for at komme til den grafiske version af For fagfolk

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


For fagfolk


Find informationer om Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF), som er relevant for dig som læge eller sundhedsfaglig medarbejder i én af de deltagende kommuner.*
 

Dokumenter til både de praktiserende læger og de sundhedsfaglige i kommunerne

Borgerinvitation (PDF)

Pilotprojektbeskrivelse (PDF)
 

Dokumenter til de praktiserende læger

Vejledning til praksissundhedsmappe

Arbejdsflow i Almen Praksis (PDF)

Oversigt over konkrete opgaver og honorering i Almen Praksis (PDF)

Ofte stillede spørgsmål (PDF)

Vilkårsbeskrivelse - Aftaler mellem TOF og PLO Syd (PDF)

§ 2 aftale vedr. deltagelse i pilot 2 (PDF)

Information vedr. den forskningsmæssige evaluering i Almen Praksis (PDF)
 

Dokumenter til de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne

Arbejdsflow i kommunen (PDF)

Retningslinjer for kommunernes indledende telefonsamtale med TOF-borgere (PDF)

Retningslinjer for kommunernes sundhedssamtale med TOF-borgere (PDF)


Evalueringsrapporter fra første projekt

Perspektiver på tidlig opsporing og forebyggelse

Resultater af den kvantitative evaluering

 

Forskningspublikationer vedr. resultater af pilot1

Larsen LB, Sonderlund AL, Sondergaard J, Thomsen JL, Halling A, Hvidt NC, Hvidt EA, Mønsted T, Pedersen LB, Roos EM, Pedersen PV, Thilsing T. 2018. Targeted prevention in primary care aimed at lifestyle-related diseases: a study protocol for a non-randomised pilot study. BMC Fam Pract. 2018 Jul 21;19(1):124. 

van Tunen JAC, Peat G, Bricca A, Larsen LB, Søndergaard J, Thilsing T, Roos EM, Thorlund JB. 2018. Association of osteoarthritis risk factors with knee and hip pain in a population-based sample of 29-59 year olds in Denmark: a cross-sectional analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2018 Aug 21;19(1):300

Hvidt EA, Søgaard GI, Søndergaard J, Larsen LB, Thilsing T. 2018. Perspektiver på samarbejdet mellem almen praksis og kommune om sundhedsfremme og forebyggelse: en kvalitativ undersøgelse. Rapport.

Mønsted T, Hertzum M, Søndergaard J. 2017. Maneuvering a pilot implementation to align agendas across sectors. 6th International Workshop on Infrastructures for Healthcare: Infrastructures for governance, quality improvement and service efficiency.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk